Bedrijfstaxaties van bedrijfs- en kantoorpanden in Zuid Limburg

taxatie voor aan- of verkoopbeslissing

Bij een beslissing tot aankoop en verkoop van een bedrijfspand is een deskundig oordeel van groot belang. Onze goed onderbouwde en trans-parante taxaties bieden een aankopende of verkopende partij houvast bij deze belangrijke beslissing.

bepalen van een huurwaarde

Wilt u uw zakelijk goed verhuren of juist huren? Wij berekenen voor u de economische huurwaarde. Rekening houdende met bestemming, marktsituatie, locatie en grootte, maken we een onderbouwde taxatie van de huurprijs.

taxatie voor financiering

Voor de financiering van uw bedrijfspand worden onze taxatierapporten bij alle geldverstrekkende instellingen en banken geaccepteerd. Alle van belang zijnde waardes worden in het rapport vermeld.

boekhoudkundige taxtaties

Boekhoudkundig kunnen roerende zaken allang afgeschreven zijn, immers hierbij wordt gekeken naar de bedrijfseconomische levensduur,  terwijl de technische levensduur bepalend is voor de vervangingswaarde/actuele waarde. Door een commerciële taxatie komen de zgn. stille reserves naar boven. Dit kan bepalend zijn voor een financiering of een bedrijfsovername.

NHG vastgoedpro NWWI woning taxaties Vastgoedcert VRT

scholten taxaties    |    sint annadal 19, 6214 PB maastricht    |    broekhem 87, 6301 he valkenburg

tel 043-8514248    |   info@scholtentaxaties.nl    |   KvK:85996327    |   Privacy Verklaring