Bouwtechnische keuring en bouwkundige opnames van woningen en bedrijfspanden in Zuid Limburg

bouwtechnische keuringen

Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij de aan- of verkoop van uw woning. De bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige. Op basis van deze bouwtechnische keuring wordt er een keuringsrapport opgemaakt. Dit rapport geeft inzicht in de technische- en onderhoudsstaat van een woning en is tevens voorzien van een globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke kosten, de te verwachten termijnkosten (1-5 jaar) en de verbeterkosten van de zaken die niet acceptabel zijn. Hiermee heeft u direct een wapen in handen om te onderhandelen of om uw beslissing te overdenken. U koopt immers niet elke dag een huis. Dit keuringsrapport is een moment opname en geeft geen garantie voor de verre toekomst . Wél geeft het de status van uw woning weer en probeert uit te sluiten of er grote problemen zijn of komen. Met behulp van deze bouwtechnische keuring worden gebreken aan het licht gebracht.

bouwkundige vooropnamen

Bij een vooropname of nulmeting worden vóór aanvang van de bouwactiviteiten, de bouwkundige gebreken van panden en/of bebouwing vastgelegd. Het rapport is een inventarisatie van zichtbare bouwkundige gebreken. De geconstateerde gebreken worden fotografisch vastgelegd en waar nodig beschreven. Om de aansprakelijkheid en/of schade achteraf beter te waarborgen, kan het vooropnamerapport worden gedeponeerd.

NHG vastgoedpro NWWI woning taxaties Vastgoedcert VRT

scholten taxaties    |    sint annadal 19, 6214 PB maastricht    |    broekhem 87, 6301 he valkenburg

tel 043-8514248    |   info@scholtentaxaties.nl    |   KvK:85996327    |   Privacy Verklaring