Taxaties ten behoeve van uw verzekering in Zuid Limburg

taxatie herbouwwaarde van gemeentelijke eigendommen

Gemeenten hebben een groot aantal gebouwen in haar bezit. Denk bijvoorbeeld aan scholen, sportaccommodaties en buurt- en wijkcentra. Gebouwen waarin, door de grote toeloop van bezoekers en de in sommige gevallen afgelegen en verlaten toestand, een meer dan gemiddelde kans op brand bestaat. Met een periodieke vaste taxatie van de herbouwwaarde van deze objecten, voorkomt u onderdekking in de verzekering en daarmee grote financiële schade.

Voor een goed functionerende gemeenschap zijn gemeentelijke voorzieningen essentieel. Bij brand wordt dan ook verwacht, dat meteen met herbouw of renovatie wordt begonnen. Langdurige discussies over het schadebedrag kunnen dit proces aanmerkelijk vertragen. Met een degelijke en gedetailleerde herbouwwaarde- en inventaristaxatie van Scholten Taxaties zijn uw verzekeringen altijd actueel, ook als sprake is van oververzekering en er dus een té hoge premie wordt betaald.

Onderdekking in verzekeringen komt nog steeds voor. De bouwkosten zijn de laatste 5 jaar sterk gestegen. Ook lokale overheden hebben vaak, zonder dat ze het weten, voor de verzekering te laag gewaardeerde gemeentelijke objecten. Het gemeentebestuur heeft de maatschappelijke taak het financiële risico voor de gemeente maximaal te beperken. Een taak die u met de expertise en service van Scholten Taxaties solide en accuraat kunt uitvoeren.

wij taxeren voor herbouwwaarde ook

Wij taxateren de herbouwwaarde van gemeentelijke eigendommen ten behoeve van uw verzekering in onderstaande gemeenten:
Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal

scholten taxaties    |    sint annadal 19, 6214 PB maastricht    |    broekhem 87, 6301 he valkenburg

tel 043-8514248    |   info@scholtentaxaties.nl    |   Privacy Verklaring