Taxaties ten behoeve van uw verzekering in Zuid Limburg

taxatie herbouwwaarde van monumenten

Bij het afsluiten van een opstalverzekering wil uw verzekeringsmaatschappij de herbouwwaarde van uw huis weten.

Als er een gedeeltelijke schade ontstaat waardoor het pand niet geheel als verloren wordt beschouwd, kan het zijn dat monumentale onderdelen hersteld moeten worden. Dan speelt de Monumentenvergunning immers ook een rol. Bij een niet-monument kiest men vaak voor de goedkoopste optie: de oude aangetaste materialen geheel vervangen door nieuwe. Dit kan bij een monument niet altijd. Uw verzekeraar moet rekening houden met mogelijk hogere kosten.

In geval van totale calamiteit kan het zo zijn dat de waarden vanuit het oogpunt van monumentenzorg als tenietgedaan worden beschouwd. Nadat een procedure is doorlopen, kan dit verder tot gevolg hebben dat het pand niet meer als een monument wordt aangemerkt.

Het risico op onderverzekering bij een monument is groot. Bij de zogeheten "vorkclausule" wordt niet de herbouwwaarde van het beschermd monument verzekerd, maar een bedrag dat voldoende is om partiële schade te herstellen of te vervangen. Er wordt bewust een lager bedrag dan de herbouwwaarde verzekerd, waarbij de vorkclausule voorkomt dat er zogenoemde onderverzekering ontstaat, doorgaans alleen bij complexe monumentale objecten.

Aangezien bij monumentale woningen veelal sprake is van gebruik van kostbare bouwmaterialen (zoals natuursteen, koperwerk en zwaar grenen- en eiken houtwerk) en veel bouwtijd is geïnvesteerd in bijzonder vakwerk (zoals knipvoegwerk, gemetselde trapeziums en plafondornamenten), is het inschatten van de herbouwwaarde ook werk voor specialisten. Om discussies achteraf over onder- of oververzekering te voorkomen, kan het tevens raadzaam zijn om, in overleg met de verzekeraar, ten tijde van het aangaan van een opstalverzekering, een zogeheten bindende herbouwwaarde vast te stellen, in het kader van art. 7:960 BW.

wij taxeren voor herbouwwaarde ook

Wij taxateren de herbouwwaarde van uw monument ten behoeve van uw verzekering in onderstaande gemeenten:
Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal

scholten taxaties    |    sint annadal 19, 6214 PB maastricht    |    broekhem 87, 6301 he valkenburg

tel 043-8514248    |   info@scholtentaxaties.nl    |   Privacy Verklaring