Bedrijfstaxaties van bedrijfs- en kantoorpanden in Zuid Limburg

de taxatie van winkels en winkelpanden

Het bepalen van de waarde van een winkel is vakwerk. Kengetallen met betrekking tot huurwaarden en rendementsfactoren dienen in de juiste context geplaatst te worden. Waarderingsmethoden die worden toegepast bij het bepalen van de huurwaarde van winkels:

  • comparatieve methode; het een op een vergelijken van winkelruimten
  • de ITZA methode; hierbij wordt eerst een A-zone van een winkelruimte benoemd waarna aan de overige ruimten een wegingspercentage wordt toegekend teneinde deze uit te drukken "in terms of zone A".

Behalve de methoden om de winkelruimten fysiek met elkaar te kunnen vergelijken, zijn er een aantal aspecten die ook bij het (ver)huren van winkels aan de orde zijn en in sommige gevallen de huurprijs beïnvloeden. Hierbij moet worden gedacht aan overnamesommen, bouwkundige aanpassingen en (on)zelfstandige bovenwoningen.

De door de wetgever gecreëerde mogelijkheid om huurprijsaanpassing te verlangen is iets dat zowel huurder als verhuurder raakt. Toch blijkt in de praktijk dat marktpartijen onvoldoende kennis hebben van de materie, wat kan leiden tot vervelende discussies en verstoorde huurder-verhuurder relaties.

In het kader van de balanswaardering moeten partijen de waarde van hun onroerend goed beleggingen regelmatig actualiseren.

Scholten Taxaties is goed op de hoogte van gerealiseerde huurtransacties op alle locaties en is de partij voor de waardering van uw winkelpand.

wij taxeren ook

Wij taxateren uw winkel in onderstaande gemeenten:
Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal

scholten taxaties    |    sint annadal 19, 6214 PB maastricht    |    broekhem 87, 6301 he valkenburg

tel 043-8514248    |   info@scholtentaxaties.nl    |   Privacy Verklaring