Taxaties ten behoeve van uw verzekering in Zuid Limburg

taxatie ex art. 7:960BW

Het indemniteitsbeginsel bepaalt, dat een verzekerde geen uitkering behoort te krijgen waardoor hij in een duidelijk voordeligere positie komt, dan voor het schade-evenement. Kortgezegd, een verzekerde mag er ten tijde van een schade niet op vooruit gaan. Dit houdt in dat een object dat verzekerd is op basis van een "open" polis en een bepaalde leeftijd heeft, niet volledig wordt vergoed. Het is immers al een paar jaar oud en er is boekhoudkundig op afgeschreven. Hierdoor kan een verzekerde ten gevolge van een geleden schade, in grote financiële nood raken en zelfs failliet gaan. Wetsartikel 960 van Burgerlijk Wetboek 7 bepaalt dat wanneer er een deskundigentaxatie heeft plaatsgevonden, er niet meer hoeft te worden gesteggeld over de waarde van de zaak vóór de schadetoebrengende gebeurtenis. De waarde ligt immers vast in de verzekeringspolis. Tevens is er van onder- en oververzekering geen sprake.

NHG vastgoedpro NWWI woning taxaties Vastgoedcert VRT

scholten taxaties    |    sint annadal 19, 6214 PB maastricht    |    broekhem 87, 6301 he valkenburg

tel 043-8514248    |   info@scholtentaxaties.nl    |   KvK:85996327    |   Privacy Verklaring